همه نوشته‌ها توسط سید محمد میرهاشمی

Mahi-Mah

قصه کودکانه ماهی و ماه

قصه ماهی و ماهیکی بود، یکی نبود. در یک حوض پر از آب، ماهی کوچکی زندگی می کرد.حوض در …

Mavade-Moghazi

فهرستی از مواد مغذی برای بچه ها

مواد مغذی برای کودکانخب زمان آن رسیده که به کودکتان غذاهای مغذی بدهید. فهمیدن اینکه کودکان از تمام مواد …

علت جیغ زدن کودکان

کودکان هنگامی که می خواهند توجه والدین را جلب کنند جیغ می زنند. جیغ زدن راهی برای گفتن این …

علل خشم در نوجوانان

نوجوانی دوره خاصی از زندگی است. فرد بسیاری از موارد را برای نخستین بار تجربه می‌کند و بیشتر اوقات …

شعر کودکانه “پرنده دوست داره”

یه  پرنده دوست دارهآسمون  آبی باشهروزای خوب خداصاف و آفتابی باشه یه  پرنده دوست دارهخوب و مهربون  باشهشب پیش ستاره …