همه نوشته‌ها در 'کتابخانه' اشتراک

Mahi-Mah

قصه کودکانه ماهی و ماه

قصه ماهی و ماهیکی بود، یکی نبود. در یک حوض پر از آب، ماهی کوچکی زندگی می کرد.حوض در …

شعر کودکانه “پرنده دوست داره”

یه  پرنده دوست دارهآسمون  آبی باشهروزای خوب خداصاف و آفتابی باشه یه  پرنده دوست دارهخوب و مهربون  باشهشب پیش ستاره …

haftsin

شعر کودکانه هفت سین

شعر های کودکانه از هفت سین شامل همه موارد سفره ی هفت سین.سبزهمن سبزه ی قشنگمبا سرماها می جنگموقتی …